Trainingszeit:

 

Freitag, 16.00 - 17.00 Uhr

 

Sporthalle Ostenfeld